Гематологічний аналіз крові розгорнутий(ШОЕ та лейкоцитарна формула)
Гематологічний аналіз крові розгорнутий(ШОЕ та лейкоцитарна формула)
Гематологічний аналіз крові розгорнутий(ШОЕ та лейкоцитарна формула) :: Міський лікувально-діагностичний центр м.Вінниця (МЛДЦ Вінниця)

Гемоглобін (Hb)– специфічний білок еритроцитів, що відповідає за транспортування кисню в організмі.

Еритроцити (RBC) — це червоні кров’яні клітини, які беруть участь в транспортуванні кисню повітря в тканині і підтримують процеси біологічного окислення в організмі.

Лейкоцити (WBC) - білі кров'яні клітини, здатні до активних рухів. Вони здатні проходити між клітинами ендотелію судин і клітинами епітелію, через базальні мембрани і переміщатися по основній речовині сполучної тканини. Напрямок руху лейкоцитів визначається хемотаксисом під впливом хімічних подразників - наприклад продуктів розпаду тканин, бактерій та інших факторів. Лейкоцити виконують захисні функції, забезпечуючи фагоцитоз мікробів, сторонніх речовин, продуктів розпаду клітин, беручи участь в імунних реакціях.

Відсоткове співвідношення основних видів лейкоцитів називається лейкоцитарною формулою, або лейкограмою. Загальне число лейкоцитів і їх відсоткове співвідношення у людини можуть змінюватися в нормі в залежності від вживаної їжі, фізичного та розумового напруження, статі та віку і при різних захворюваннях.

Гематокрит (HCT) (гематокритна величина) - частина об'єму крові, яка припадає на еритроцити. Гематокрит відображає об`єм еритроцитів, але не враховує їх кількість (це необхідно враховувати при оцінці даного показника) і поряд з гемоглобіном і еритроцитами застосовується для оцінки еритроцитарної системи.

Тромбоцити (RLT) (кров'яні пластинки) являють собою без'ядерні фрагменти цитоплазми, що відокремилися від мегакаріоцитів - гігантських клітин кісткового мозку. Основна функція кров'яних пластинок - участь у процесі коагуляції крові. У тромбоцитах міститься близько 12 факторів згортання крові. Важливою функцією тромбоцитів є їх участь у метаболізмі серотоніну. Тривалість життя тромбоцитів - в середньому 9-10 днів.

Середній об'єм еритроцита (Mean Cell Volume – MCV) - кількісний показник об`єму еритроцитів. У залежності від значень MCV відбувається диференціація анемій на мікроцітарні, нормоцитарні і макроцитарні. Даний показник допомагає у визначенні причин розвитку анемії.

Середній вміст гемоглобіну в еритроциті (Mean Cell Hemoglobin – MCH) - за клінічним значенням аналогічний кольоровому показнику. На підставі значень МСН розрізняють нормохромні, гіперхромні і гіпохромних анемії.

Середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах (Mean Cell Hemoglobin Concentration МСНС) - цей показник характеризує ступінь насичення еритроцитів гемоглобіном і не залежить від об'єму еритроцитів, що дозволяє використовувати даний показник для контролю за проведенням лікування (відображає рівень гемоглобіноутворення)  

Розподіл еритроцитів за величиною (RDW) в аналізі крові є показник ступеня анізоцитозу, або різнорідності еритроцитів за об’ємом. За допомогою цього дослідження визначають присутність в крові червоних клітин, які значно перевищують за обсягом середнє значення, і різницю між великими і маленькими клітинами. 

Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) - показник швидкості розділення крові в пробірці на 2 шари: плазма і еритроцити. Величина ШОЕ залежить від білкового складу плазми і в'язкості крові. Прискорення осідання еритроцитів при гострих станах пов'язано зі зменшенням електричного заряду клітин у зв'язку з адсорбцією на їх поверхні гострофазових білків, а при хронічній інфекції -. за рахунок збільшення рівнів фібриногену і імуноглобулінів. При зменшенні в'язкості крові (зниження вмісту альбуміну в плазмі, значне зменшення кількості еритроцитів) ШОЕ збільшується, а при підвищенні в'язкості крові (поліцитемія) - зменшується. На величину ШОЕ впливає багато фізіологічних чинників

Тарифи на послуги
З
Клініко-діагностичні лабораторні дослідження
[З1] Гематологічний аналіз крові (розгорнутий)
Цiна (без ПДВ):
198.00 грн.
i
Пільгова ціна для осіб, які мають право на такі пільги згідно Рішення виконкому ВМР №2641 від 24.10.2019р.
Пiльгова:
118.80 грн.
Наші лікарі