Сертифікати ISO
Сертифікати ISO
ISO (International Organization for Standardization) – організація, яка розробляє міжнародні стандарти (документи), що містять вимоги (інструкції) до виробництва товарів чи надання послуг організації (підприємства, установи, фірми). Насьогодні більше 1 мільйона організацій і компаній в 170 країнах Світу отримали сертифікат ISO 9001. Доведено, що імплементація (впровадження) системи менеджменту якості (управління якістю) на підприємстві підвищує ефективність в управлінні організацією в цілому, покращує якість наданих послуг, і відповідно ступінь задоволення клієнтів і всіх зацікавлених сторін. Враховуючи це в 2013 році адміністрацією КП «Міський лікувально-діагностичний центр» було прийнято рішення про підготовку медичного закладу до відповідної сертифікації. В 2014 році заклад Діагностичний центр успішно пройшов сертифікацію на відповідність міжнародному стандарту якості ISO 9001:2008. Стандарти ISO дають можливість виробляти безпечні, надійні товари та послуги належної якості, в тому числі і в медичній сфері.

7 Принципів стандарту ISO 9001

  • орієнтація на споживача (задоволення потреб клієнта та перевершення його очікувань)
  • лідерство керівника («лідерство» керівників структурних підрозділів сприяє досягненню цілей розвитку підприємства)
  • залучення персоналу (залучення кожного до процесу досягнення цілей підприємства і повага до кожного)
  • процесний підхід (для оптимізації діяльності підприємства важливо визначити процеси на різних рівнях та створити систему їх єдиного функціонування)
  • постійне поліпшення (орієнтація на поліпшення з врахуванням зовнішніх та внутрішніх чинників)
  • прийняття рішень на основі фактів (факти та підтверджені дані дозволяють приймати правильні управлінські рішення)
  • керування зв’язками (зацікавлені сторони впливають на діяльність організації, тому управління взаємовідносинами з постачальниками та партнерами особливо важливе)

На сьогодні Центр має сертифікацію ISO 9001:2015, яку в липні 2017 року було проведено провідною міжнародною компанією з сертифікації AFNOR Groupe (Франція). Це означає, що система управління якістю (менеджменту якості) в КП «Міський лікувально-діагностичний центр» є ефективною та відповідає міжнародним стандартам якості, що позитивно відрізняє Центр від інших медичних закладів.