Гематологічний аналіз крові (скорочений)
Гематологічний аналіз крові (скорочений)
Гематологічний аналіз крові (скорочений) :: Міський лікувально-діагностичний центр м.Вінниця (МЛДЦ Вінниця)

Гемоглобін (Hb)– специфічний білок еритроцитів, що відповідає за транспортування кисню в організмі.

Лейкоцити (WBC) - білі кров'яні клітини, здатні до активних рухів. Вони здатні проходити між клітинами ендотелію судин і клітинами епітелію, через базальні мембрани і переміщатися по основній речовині сполучної тканини. Напрямок руху лейкоцитів визначається хемотаксисом під впливом хімічних подразників - наприклад продуктів розпаду тканин, бактерій та інших факторів. Лейкоцити виконують захисні функції, забезпечуючи фагоцитоз мікробів, сторонніх речовин, продуктів розпаду клітин, беручи участь в імунних реакціях.

Відсоткове співвідношення основних видів лейкоцитів називається лейкоцитарною формулою, або лейкограмою. Загальне число лейкоцитів і їх відсоткове співвідношення у людини можуть змінюватися в нормі в залежності від вживаної їжі, фізичного та розумового напруження, статі та віку і при різних захворюваннях.

Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) - показник швидкості розділення крові в пробірці на 2 шари: плазма і еритроцити. Величина ШОЕ залежить від білкового складу плазми і в'язкості крові.

Прискорення осідання еритроцитів при гострих станах пов'язано зі зменшенням електричного заряду клітин у зв'язку з адсорбцією на їх поверхні гострофазових білків, а при хронічній інфекції - за рахунок збільшення рівнів фібриногену і імуноглобулінів.

При зменшенні в'язкості крові (зниження вмісту альбуміну в плазмі, значне зменшення кількості еритроцитів) ШОЕ збільшується, а при підвищенні в'язкості крові (поліцитемія) - зменшується. На величину ШОЕ впливає багато фізіологічних чинників

Тарифи на послуги
З
Клініко-діагностичні лабораторні дослідження
[З7] Загальний аналіз крові (гематологічний аналіз крові скорочений)
Цiна (без ПДВ):
150.00 грн.
i
Пільгова ціна для осіб, які мають право на такі пільги згідно Рішення виконкому ВМР №2641 від 24.10.2019р.
Пiльгова:
90.00 грн.
Наші лікарі